Η θέρμανση με την επιλογή λέβητα στερεών βιοκαυσίμων όπως, Wood Pellets – Ξύλα, αυξάνει την εξοικονόμηση και διατηρεί τα οφέλη της αυτοματοποιημένης λειτουργίας των συσκευών.

Ο τρόπος επιλογής της συσκευής γίνετε λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο που επιθυμείτε να θερμάνετε και τον τρόπο με τον οποίο θα το εφαρμόσετε. (λέβητες – σόμπες καλοριφέρ, θερμού αέρα).

Οι συσκευές αυτές, μπορούν να συνδυαστούν με την είδη υπάρχουσα εγκατάσταση σας, ως εναλλακτική ή κύρια πηγή θέρμανσης, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας.

Η διαρκώς αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δημιουργεί την ανάγκη για αναζήτηση οικονομικότερων πηγών ενέργειας.