Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών συνεργατών της Newenergytech αναλαμβάνει υπεύθυνα, όλες τις διαδικασίες πραγματοποίησης ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου σας και της έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και σας προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις για την μείωση της ενεργειακής σπατάλης του κτιρίου σας.

Επίσης αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες επεμβάσεις για την αύξηση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης, όπως μονώσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.