Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, σε νέες και υφιστάμενες κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σας προτείνει λύσεις, με γνώμονα την οικονομία, την ασφάλεια και την άνεση, με τον βέλτιστο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση σας.

Κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων για Κατοικίες, Γραφεία, Καταστήματα, όπως:

 • Θέρμανση
 • Φυσικά Αέριο
 • Γεωθερμία
 • Ηλιοθερμικά Συστήματα
 • Ηλεκτρολογικά
 • Αυτοματισμοί κτιρίου
 • Φ/Β συστήματα
 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Κλιματισμός
 • Πυρόσβεσης & συστημάτων πυρανίχνευσης