Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και την επίβλεψη για την εφαρμογή αυτών.

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων για Κατοικίες, Γραφεία, Καταστήματα, όπως:

 • Οικοδομικές άδειες
 • Η/Μ Μελέτες Εφαρμογής για:

  • οικοδομικά έργα
  • Μελέτες Θέρμανσης
  • Κατανομή δαπανών
  • Καύσιμo αέριο
  • Ηλεκτρολογικά – Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Κλιματισμός
  • Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία
  • Ύδρευση – Αποχέτευση
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Επίβλεψη κατασκευής για οικοδομικά έργα