Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σύνδεσή σας με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου.

Ακόμη η εταιρεία μας σας προσφέρει σε ανταγωνιστικές τιμές την κατασκευή εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου στο σπίτι σας είτε πρόκειται για αυτονόμηση διαμερισμάτων με επίτοιχο λέβητα, είτε για κεντρικό λεβητοστάσιο. Ένας αδειούχος και έμπειρος συνεργάτης Μηχανολόγος Μηχανικός θα σας επισκεφτεί για ενημέρωση και σύνταξη τεχνοοικονομικής προσφοράς χωρίς καμία επιβάρυνση.

Η εμπειρία των μηχανικών μας στις εγκαταστάσεις αερίου καθώς και των συνεργείων μας εγγυώνται την σωστή και ποιοτική λειτουργία της εγκατάστασης σας.

Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής Κεντρικής Θέρμανσης παλαιών πολυκατοικιών σε σύστημα με αυτονομία με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα δικαιολογητικά σύνδεσης με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου, καθώς και για όποια άλλη πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Περιλαμβάνονται τα κάτωθι στάδια:

  • Κατάθεση στα γραφεία μας, της αίτησης ενδιαφέροντος για σύνδεση με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου.
  • Εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης της εγκατάστασης από την Ε.Δ.Α.

  • Διαβίβαση της αίτησής σας στην Ε.Δ.Α.
  • Κατόπιν έγκρισής της, σύναψη σύμβασης παροχής αερίου με την Ε.Δ.Α. και αποστολή αυτής με τα απαιτούμενα, ανά περίπτωση, δικαιολογητικά.

  • Τοποθέτηση μετρητή από την Ε.Δ.Α.
  • Κατάθεση Μελέτης Καυσίμου Αερίου στην Ε.Δ.Α.

  • Κατόπιν έγκρισης της μελέτης, κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
  • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος από την Ε.Π.Α και δίνεται η έγκριση χρήσης της εγκατάστασης.